• Rough Lab Grown Diamonds
 • HPHT Lab Grown Diamonds
 • CVD Lab Grown Diamonds
 • Loose Lab Grown Diamonds
 • Viên kim cương được chứng nhận trong phòng thí nghiệm
Khách hàng từng nói
 • Henan Yuda Crystal Co.,Ltd

  YUDA CRYSTAL LÀ MÃI MÃI

  Nilesh
  Henan Yuda Crystal Co.,Ltd

  Tuyệt vời

  Rajesh
Contacts@yudacrystal.com
+8615225124915
+86 15225124915